All News

SoIS SANTUNI STAF UPSB DI BULAN RAMADAN

image003 2

UUM ONLINE: Saling memerlukan antara satu sama lain, staf UUM Property Sdn Bhd (UPSB) juga merupakan penyumbang utama dalam penyampaian perkhidmatan berkualiti Pusat Pengajian Antarabangsa (SoIS) kepada pemegang taruh, terutamanya pelajar.

Tanpa mereka, kawasan sekitar dan fasiliti SoIS tidak akan terjaga, justeru sebagai menghargai sumbangan mereka, SoIS melalui Kelab Kebajikan Staf telah membuat kutipan sumbangan untuk menyantuni lapan staf UPSB yang bertugas di SoIS.

Berita penuh, layari https://uumtoday.com/news/sois-santuni-staf-upsb-di-bulan-ramadan/